congenital abnormality

Konjenital anomaliler, konjenital bozukluklar; Bk. congenital defect.

abnormality

1- Normallikten uzaklaşma; normal dışına sapma; anormallik. 2- Herhangi bir… devamı abnormality