Freund’s anomaly

Akciğer tüberkülozuna eğilim yarattığı kabul edilen, göğüs kafesi girişinin dar… devamı Freund’s anomaly