zymosis

Zimoz. Bk. zymolysis

zymolysis

Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.