zymolytic

1- Fermantasyonla ilgili: zimolitik 2- Fermantasyona sebep olan.

zymolysis

Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.

zymogenic

1- Zimojen ile ilgili; zimojenik. 2- Mayalanmaya sebep olucu; fermantasyon… devamı zymogenic