zymolysis

Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.