blood gas machine

Kanda oksijen ve karbondioksit seviyelerini ve kan pH’ını belirlemede kullanılan… devamı blood gas machine

blood gases

Kanda çözünmüş halde bulunan gazlar; kan gazları (oksijen ve karbon… devamı blood gases

blood gas analysis

Arter ya da ven’den alınan kan örneğinde oksijen ve karbondioksit… devamı blood gas analysis