oxygen acceptor

Oksijen ile birleşme yeteneği taşıyan kimyasal madde; oksijen akseptörü.

oxycalorimeter

Yanan oksijen miktarını ölçme suretiyle gıdanın kalori değerini belirleyen alet;… devamı oxycalorimeter

respiratory quotient

Birim süre içinde akciğerler yoluyla atılan karbon dioksit miktarının, bu… devamı respiratory quotient

blood gas machine

Kanda oksijen ve karbondioksit seviyelerini ve kan pH’ını belirlemede kullanılan… devamı blood gas machine