oxygen acceptor

Oksijen ile birleşme yeteneği taşıyan kimyasal madde; oksijen akseptörü.