respiratory quotient

Birim süre içinde akciğerler yoluyla atılan karbon dioksit miktarının, bu… devamı respiratory quotient

blood gas machine

Kanda oksijen ve karbondioksit seviyelerini ve kan pH’ını belirlemede kullanılan… devamı blood gas machine

hypocapnia

Kanda karbondioksit miktarının ileri derecede azalışı; kanda CO2 eksikliği; hipokapni.