hypercapnia

Kanda karbondioksit miktarının aşırı artışı; hiperkapni.