Pancoast’s tumor

Akciğer apeksi’nde gelişen ve kısa zamanda komşu kaburgalara, omurlara ve plexus brachialis’e yayılan karsinom; Pancoast tümörü

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir