Pancoast’s tumor

Akciğer apeksi’nde gelişen ve kısa zamanda komşu kaburgalara, omurlara ve… devamı Pancoast’s tumor