human papillomavirus

İnsanda virütik siğile sebep olan, servikal karsinom ile de ilişkisi… devamı human papillomavirus

Pancoast’s tumor

Akciğer apeksi’nde gelişen ve kısa zamanda komşu kaburgalara, omurlara ve… devamı Pancoast’s tumor