sphygmomanometry

Arteryel kan basıncının, sfigmomanometre aracılığıyla ölçülmesi; sfigmomanometri.