trajector

Yara içindeki kurşunun yerini belirlemede kullanılan alet; trajektör.