infeeted wound

Patojen mikroorganizmalarla enfekte olmuş yara; septik yara; enfekte yara.

anaerobic (anaerobe) microorganism

Gelişmesi için oksijene gerek göstermeyen mikroorganizma; anaerobik mikroorganizma

aerobic (aerobe) microorganism

Gelişmesi için oksijene gerek gösteren mikroorganizma; aerobik mikroorganizma