aerobic (aerobe) microorganism

Gelişmesi için oksijene gerek gösteren mikroorganizma; aerobik mikroorganizma