osphresiophilia

Kokulardan aşırı hoşlanma; kokulara aşırı düşkünlük; ozfrezyofili.

rhinencephalon

(G.): Beyin yarıküresinin koku duyumu ile ilgili bölümü; koku beyni;… devamı rhinencephalon

olfactory pyramid

Koku piramidi. Bk. olfactory trigone