osphresiophilia

Kokulardan aşırı hoşlanma; kokulara aşırı düşkünlük; ozfrezyofili.