zonulotomy

Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’na kesi yapma; zonülotomi

zonulitis

Kirpiksi cisim kuşakçığı (zonula ciliaris)’in iltihabı; zonülit.