zonula ciliaris

Kirpiksi cisim kuşakçığı. Bk. ciliary zonule.

zone of Zinn

Zinn kuşağı. Bk. ciliary zonule.

zona ciliaris

Siliyer bölge. Bk. ciliary zone.