encephalotomy

1 – Beyne kesi yapma; kesi yaparak beyni açma; ensefalotomi.… devamı encephalotomy

sphincterotomy

Sfinkter’i oluşturan kas halkasına kesi yapma; sfinkterotomi

sphenoidotomy

Sfenoidal sinüs’e kesi yapma; kesi yaparak sfenoidal sinüs’e girme; sfenoidotomi.