desaturation

Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi; desatürasyon.

zymology

Enzimler ve enzimlerin sebep olduğu kimyasal değişimleri konu alan kimya… devamı zymology

zoochemistry

Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan… devamı zoochemistry