desaturation

Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi; desatürasyon.