desaturation

Doymuş bileşiğin doymamış bileşik haline dönüşmesi; desatürasyon.

acetylation

Kimyasal bileşiğin yapısına asetil kökü sokma; asetilasyon.

acetal

Aldehid’in, alkol ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan organik bileşik; asetal.