Fanconi’s anemia

Tüm kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) azalışı ile belirgin kalıtsal… devamı Fanconi’s anemia

congenital hypoplastic anemia

Konjenital hipoplastik anemi, Bk. Fanconi’s anemia