Fanconi’s pancytopenia

Fanconi pansitopenisi. Bk. Fanconi’s anemia

congenital pancytopenia

Konjenital pansitopeni; Bk. Fanconi’s anemia

Fanconi’s anemia

Tüm kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) azalışı ile belirgin kalıtsal… devamı Fanconi’s anemia