tuboplasty

Tuba uterina (Fallop borusu) üzerinde yapılan herhangi bir plastik ameliyat;… devamı tuboplasty