exophthalmic goiter

Ekzoftalmos’un eşlik ettiği herhangi bir toksik guatr şekli; ekzoftalmik guatr;… devamı exophthalmic goiter

Merseburg triad

Tiroid bezinin büyümesi, taşikardi ve ekzoftalmi ile belirgin ekzoftalmik guatr’a… devamı Merseburg triad

Dalrymple’s sign

Üst ve alt göz kapakları arasındaki açıklığın anormal derecede oluşu;… devamı Dalrymple’s sign