Merseburg triad

Tiroid bezinin büyümesi, taşikardi ve ekzoftalmi ile belirgin ekzoftalmik guatr’a… devamı Merseburg triad