Dalrymple’s sign

Üst ve alt göz kapakları arasındaki açıklığın anormal derecede oluşu;… devamı Dalrymple’s sign