oxygen acceptor

Oksijen ile birleşme yeteneği taşıyan kimyasal madde; oksijen akseptörü.

hydrogen acceptor

Hidrojen ile birleşme yeteneği taşıyan kimyasal madde; hidrojen akseptörü.

acceptor

1- Serbest oksijen veya hidrojen ile birleşme özelliği taşıyan kimyasal… devamı acceptor