hydrogen acceptor

Hidrojen ile birleşme yeteneği taşıyan kimyasal madde; hidrojen akseptörü.