hyperventilation

Akciğerlerde gaz değişiminin hızlanması; akciğer alveollerine giren hava miktarının artması;… devamı hyperventilation

respiratory acidosis

Akciğerlerde alveoler ventilasyon’un azalmasına bağlı olarak kanda karbon dioksit(CO2) artımı… devamı respiratory acidosis

respiratory alkalosis

Akciğerlerde alveoler ventilasyonun hızlanmasına bağlı olarak kanda aşırı karbondioksit kaybı… devamı respiratory alkalosis