gallop

Birinci ve ikinci kalp seslerine, diyastol’de üçüncü bir ses eklenmesiyle belirgin üçlü kalp ritmi; galop ritmi; galop (Eklenen ses, üçüncü kalp sesi veya dördüncü kalp sesi ya da bu iki sesin birbiri üzerine binmiş birleşik şeklidir. Galop ritmi, oskültasyon’da, dörtnala giden atın oluşturduğu sesi andırır)

Bir Cevap Yazın