gallop

Birinci ve ikinci kalp seslerine, diyastol’de üçüncü bir ses eklenmesiyle… devamı gallop