urethral sphincter

Üretral sfinkter. Bk. sphincter urethrae