unilocular cyst

Tek boşluk (bölüm) gösteren kist; uniloküler kist