Opisthorchis

Karaciğer trematodlarının bir cinsi; Opistorkis

metacercaria

Olgun trematod larvasının, ara konakçı dokularındaki ince kapsülle çevrilerek kistlenmiş… devamı metacercaria