paraphimosis

Sünnet derisinin, glans penis’i sıkıştıracak şekilde dar ve gergin oluşu;… devamı paraphimosis

prepucectomy

Sünnet derisinin ameliyatla kesilip çıkarılması; sünnet; prepüsektomi.