prepucectomy

Sünnet derisinin ameliyatla kesilip çıkarılması; sünnet; prepüsektomi.