retrocecal abscess

Çekum arkasında oluşan apse; retroçekal apse.