acanthocyte

Çevresinde diken şeklinde protoplazmik uzantılar gösteren eritrosit; akantosit.