acanthocytosis

Kanda akantositlerin bulunuşu; akantositoz.

acanthocyte

Çevresinde diken şeklinde protoplazmik uzantılar gösteren eritrosit; akantosit.