myx-

Mukus anlamına önek

expectoration

1- Solunum yollarında toplanan mukusun (balgam) dışarı atılması; balgam çıkarma;… devamı expectoration

xysma (G.)

Dışkıda, özellikle ishal durumlarında görülen zarımsı mukus parçaları; ksisma.