xysma (G.)

Dışkıda, özellikle ishal durumlarında görülen zarımsı mukus parçaları; ksisma.