rhinocerebral mucormycosis

Burun mukozası, paranazal sinüsler ve beyinde yaptığı tahribatla belirgin mukormikoz;… devamı rhinocerebral mucormycosis

Rhizopus

Bir mantar cinsi; mukormikoz’a sebep olan mantar cinslerinden biri.

Absidia

Bir mantar cinsi; mukormikoz’a sebep olan mantar cinslerinden biri.