lambda wave

Elektroensefalogram’da görülen bir dalga kompleksi; lambda dalgası (Oksipital korteks’ten kaynaklanır),