entry wound

Kurşun vb. cismin vücuda giriş yerindeki yara; giriş yarası,