perforating wound

Kurşun vb. cismin vücudun bir yerinden girip diğer yerinden çıkmasıyla… devamı perforating wound

entry wound

Kurşun vb. cismin vücuda giriş yerindeki yara; giriş yarası,