trajector

Yara içindeki kurşunun yerini belirlemede kullanılan alet; trajektör.

entry wound

Kurşun vb. cismin vücuda giriş yerindeki yara; giriş yarası,