Gouraud’s disease

Gouraud hastalığı. Bk. inguinal hernia.

inguinal hernia

Bir kısım bağırsağın, -kendisini çevreleyen periton kesesi ile beraber- kasık… devamı inguinal hernia