Heine-Medin disease

Heine-Medin hastalığı. Bk. poliomyelitis